Mostrant articles per etiqueta: Generalitats

Aquesta Memòria presenta les activitats que es van dur a terme durant el curs 2005-2006 a la Universitat.

Per tal de donar a l'activitat cultural el lloc que es mereix en el context universitari, la URV ha editat aquesta memòria cultural detallada que recull tot el que s'ha fet, per visualitzar-ho i per retre comptes d'una activitat que configura també la missió de la Universitat com a institució.

Aquesta memòria és un instrument per retre comptes del que s’ha fet a la URV per millorar la qualitat de la seva oferta docent i de les activitats docents i de recerca. A més, s’exposa el perquè s’han fet totes aquestes accions i el plantejament estratègic que s’ha posat en marxa.

La URV ha fet un esforç col·lectiu significatiu per ser competitiva en recerca i així poder tenir un lloc entre les universitats investigadores. Aquesta memòria li permet rendir comptes de la producció científica, explicar els resultats de la investigació i serveix per demostrar el compromís amb la generació de coneixement que és determinant per a la qualitat d’una institució universitària.

Estamos asistiendo a un amplio debate acerca de la utilitdad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas pedagógicas. Se suceden experiencias e investigaciones que intentan aplicar estas herramientas a la enseñanza, aunque muchas veces se cae en el error de olvidar que el acto didáctico responde a un binomio en el que también debe tenerse en cuenta el aprendizaje. Sólo considerando este binomio se contribuirá a la mejora de la calidad educativa.

Compra el llibre

Publicat a Recerca
Dimecres, 06 abril 2011 06:41

Control de procesos

Implementación de una plataforma hardware/software para la experimentación en control digital directo: controladores PID y Fuzzy

Este libro describe detalladamente un proyecto destinado al control de la velocidad y de la posición del eje de un motor de corriente continua. Se implementan los controladores PID y Fuzzy, así como una excitación por PWM, únicamente mediante software. Se utiliza un codificador (encoder) relativo como sensor de la posición del eje. El proyecto incluye una interfaz de usuario amigable que permite experimentar cómodamente con el sistema de control, con lo que se pueden apreciar los efectos reales que los parámetros elegidos producen sobre la planta.Tanto el software, compilado en lenguaje C sobre PC, como los modelos de planta (Simulink-Matlab) están disponibles en internet.

Compra el libro

Enlace a Google Books

 

 

Publicat a Recerca
Dimarts, 05 abril 2011 10:10

Blocs de ciència

Per què la xocolata ens agrada tant? Què hi tenen a veure, els vampirs amb el càncer? Com és que hi ha persones que veuen colors en sentir algunes músiques? Què hi ha a l’espai que atrau la nostra galàxia? Per què desapareixen les granotes arreu del món? Si la grip espanyola no va venir d’Espanya, per què l’anomenen així? El romaní fa molt bona olor, però per quin motiu? En aquest llibre trobem interpretacions científiques curioses, sorprenents o divertides a molts fets que ens envolten i als quals sovint no parem atenció.

Compra el llibre

Publicat a Llavors d'Idees
Pàgina 5 de 5

Cerca a la web

Notícies