Mostrant articles per etiqueta: Ciències socials

Aquest treball s’ocupa de l’evolució del teixit empresarial a la demarcació provincial de Tarragona entre els anys 1994 i 2009. Es tracta d’un estudi de dinàmica empresarial que pretén analitzar els ritmes de creació i tancament d’empreses així com els seus determinants. Les dades subministrades per l’INE faciliten observar quina ha estat la dinàmica empresarial a la demarcació de Tarragona, i comparar-la amb la registrada a l’Estat espanyol i a Catalunya. El període d’estudi comprèn un nombre considerable d’anys, en total setze exercicis. La cobertura temporal del treball ens permet observar la creació i la destrucció del teixit empresarial en diferents conjuntures.

Llegeix el llibre en línia

 

La guía intenta dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo puede la enfermera ayudar a las cuidadoras familiares a vivir su proceso de cuidado con más sentido, utilizando los recursos personales e interpersonales que ya poseen y le permitirán mantener y/o aumentar su nivel de salud?

La guía se organiza en seis apartados: El apartado uno, define el fenómeno de la cuidadora familiar y los diferentes tipos de cuidadoras, primaria, secundaria y la cuidadora no profesional formal, destacando el significado de cuidadora familiar y los diferentes factores y/o caminos que la conducen a ello.

El apartado dos, pretende mostrar el posicionamiento de las autoras, ante el fenómeno de estudio y el entorno de cuidados.

El apartado tres, explica las fases en el proceso de adaptación de la cuidadora. Pone énfasis en aquellos aspectos que deben ser observados por la enfermera para facilitar el proceso de cuidados y evitar la sobrecarga de la cuidadora.

El apartado cuatro, describe la técnica de resolución de problemas como una herramienta que ha resultado de utilidad en el ensayo clínico realizado con las cuidadoras familiares para disminuir síntomas de malestar, ansiedad, depresión y potenciar el bienestar. El apartado cinco, identifica los principales diagnósticos como resultado del ensayo clínico realizado. Haciendo también hincapié en los diagnósticos de disponibilidad y especificando intervenciones concretas en que pueden orientar el tratamiento de enfermería.

El último apartado, presenta algunos de los recursos que existen relacionados con las cuidadoras, y que pueden facilitar a los profesionales de enfermería un material de apoyo complementario a la guía para su labor del cuidado a la cuidadora.

Descargar el libro Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Publicat a Altres títols

1. Es pot millorar el nivell de confiança que la societat catalana té en la seva universitat?

2. Es pot millorar l’eficàcia i l’eficiència de la universitat mitjançant la reforma del sistema de governança?

3. Es pot millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de recerca de Catalunya en un context de restricció pressupostària?

4. Es pot afavorir la transformació de nou coneixement en innovació en productes i processos i millorar la competitivitat del país a mitjà termini?

5. Disposa el país de les eines per fer possibles els canvis?

Totes aquestes preguntes, amb aquesta forma o semblant, són avui, en el mes de novembre de 2011, més que pertinents, indispensables per a Catalunya. Inspiren aquest document gràcies a la sagacitat i perspicàcia d’una persona que, davant la presentació d’un document anterior a aquest, va manifestar: i quines serien les preguntes perquè la resposta fos SÍ?

El mateix plantejament i ordre de les preguntes i provar de respondre-les dóna peu a l’autor a exposar i a fonamentar un conjunt de propostes per a la millora del sistema de coneixement de Catalunya, sempre segons la seva opinió com a responsable d’una de les seves universitats públiques.

D’acord amb el que s’exposa en aquest treball i amb les dades que s’hi recullen, en opinió de l’autor la resposta a les cinc preguntes plantejades és la mateixa: SÍ.

Llegeix el llibre en línia

Dijous, 12 Gener 2012 09:37

Els serveis socials a Catalunya

Aportacions per al seu estudi

Aquest llibre vol contribuir principalment a la formació dels estudiants universitaris en la matèria de serveis socials, així com també als professionals. El seu recorregut, que abasta des dels conceptes bàsics fins als sectors especialitzats, i des dels antecedents històrics fins a l’actual marc legal o l’estructura de serveis i prestacions, permet fer-se una idea general, però alhora prou exacta, d’aquest àmbit de coneixement i d’investigació vinculat a les polítiques públiques.

Compra el llibre

 

Publicat a Altres títols

La presente publicación se ocupa, desde una perspectiva investigadora policial, de los delitos regulados por los artículos 325 a 331 del Código Penal español. No obstante, la práctica totalidad del libro se centra en el tipo básico del delito ecológico tradicional, regulado en el artículo 325 CP.

En sus páginas se puede observar cómo la práctica policial debe adaptarse a las corrientes jurisprudenciales para desarrollar un trabajo de calidad, trabajo que se inicia con los denominados “atestados especializados”, confeccionados bajo las órdenes de los fiscales provinciales delegados en Medio Ambiente, para poder llevar a cabo, con el mínimo de problemas procesales posible, la “imputación policial” de los presuntos autores de estas conductas penales y su posterior enjuiciamiento.

También se explican los distintos procesos de investigación que se pueden dar en este tipo de delitos, lo que nos lleva a adentrarnos en las diferentes técnicas de investigación de que se pueden servir los diferentes cuerpos policiales, ya sean estatales, autonómicos o locales. Como resultado de todo ello, se detalla la confección y tramitación de un atestado especializado tipo en esta materia, que puede servir de guía, sobre todo, a las policías menos experimentadas en las investigaciones ambientales.

Compra el libro en papel

Compra el libro electrónico

Enlace a Google Books

 

 

Dilluns, 12 Desembre 2011 12:59

Cent anys de dones a la universitat

En aquesta publicació trobareu un seguit de capítols elaborats per professorat de la nostra universitat que reflexionen sobre la presència de les dones a la universitat i l’impacte d’aquesta participació en el coneixement científic generat. Cada capítol està concebut des de la disciplina de coneixement de la seva autora o autor però comparteixen una anàlisi: És necessari eliminar les barreres que dificulten una major participació de les dones en la producció de coneixement i cal, també, assegurar-nos que el coneixement que produïm és sensible a la perspectiva de gènere. Aquest llibre mostra que, per assolir la igualtat entre dones i homes, ens queda per endavant molta feina, però que també són moltes les fites assolides. L’accés de les dones a la universitat és una d’elles.

Compra el llibre

Enllaç a Google Books

Dimarts, 22 Novembre 2011 07:25

Organización, lengua y migraciones

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista aspira a ser un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio.

Una de las principales preocupaciones es que RIO se oriente a la difusión de conocimiento científico con los mayores estándares de calidad. Por ello RIO cuenta con un exigente proceso de revisión por expertos para la publicación de sus artículos.

Accedeix als articles a la web de la revista

 

 

Divendres, 05 Agost 2011 08:58

Estadística pràctica pas a pas

L’objectiu principal d’aquest material és proporcionar als estudiants universitaris una eina que permeti consultar clarament i ràpidament com es pot aplicar de manera pràctica la teoria relacionada amb qualsevol dels continguts que formen part d’un curs bàsic d’estadística de nivell universitari.

Per tal d’afavorir l’aprenentatge, s’explica pas a pas, i usant exemples, quan i com es poden aplicar aquestes tècniques estadístiques. També es comenta quines són les funcions i les eines estadístiques d’Excel.

 

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

 

 

 

 

 

 

 

Publicat a Eina-e

1. ¿Hay demasiadas universidades en Cataluña?

2. ¿Se ha ido demasiado lejos en el esfuerzo de extender el sistema universitario por toda Cataluña?

3. ¿Es demasiado cara la universidad catalana en relación con los recursos públicos de que disponemos?

4. ¿Es ineficaz (no hace bastante o no hace lo suficientemente bien su trabajo) la universidad catalana?

5. ¿Es ineficiente en el uso de los recursos públicos?

Todas estas preguntas son pertinentes siempre, pero especialmente en momentos como el actual, en que los ingresos públicos han caído de forma drástica y la demanda de servicios públicos no deja de crecer. La respuesta a cada una de estas preguntas se puede buscar de muchas maneras, pero las decisiones que se puedan derivar de ellas entre las personas que las deban tomar no se pueden basar solo en corrientes de opinión o confrontaciones de intereses.

 

1. Hi ha massa universitats a Catalunya?

2. S’ha anat massa lluny amb l’esforç d’extensió del sistema universitari arreu de Catalunya?

3. És massa cara la universitat catalana per als recursos públics que tenim?

4. És ineficaç (no fa prou o prou bé la seva feina) la universitat catalana?

5. És ineficient en l’ús dels recursos públics?

Totes aquestes preguntes són pertinents sempre, però molt més en moments com l’actual, en el qual els ingressos públics han caigut dràsticament i la demanda de serveis públics no fa sinó créixer. La resposta a cadascuna d’aquestes preguntes es pot buscar de moltes maneres, però les decisions que se’n puguin derivar entre aquelles persones que les hagin de prendre no es poden basar només en corrents d’opinió o confrontacions d’interessos.

 

Pàgina 16 de 22

Cerca a la web

Notícies