Mostrant articles per etiqueta: Ciències socials
Dijous, 21 Març 2013 12:11

El gènere de la polis

El gènere de la polis. La trajectòria de les dones en el catalanisme polític presenta els resultats d’una àmplia i polièdrica recerca sobre els imaginaris col·lectius que han fonamentat el sexisme en la política catalana contemporània. En un ampli estudi d’ordre historiogràfic i politològic s’examina el rol de les dones des de finals de segle XIX fins a la recuperació de la democràcia i l’autogovern en la qual les Jornades Catalanes de la Dona (1976) en foren una fita ciutadana. L’obra constitueix una anàlisi qualitativa a partir de 21 entrevistes a regidores en municipis de Catalunya en les legislatures entre 1979 i 2007. El tractament estadístic de les dades quantitatives de regidores, alcaldesses, conselleres comarcals i diputades provincials mostra que, tot i la infrarepresentació femenina, s’havia produït un avenç en les polítiques de dones. I es confirma així el vell lema “les dones sabem que sabem”.

Compra el llibre en paper

Compra el llibre digital

Publicat a Atenea
Divendres, 01 Març 2013 09:40

Dones i química

Superant el sexisme a les universitats

Distinció Maria Antònia Ferrer 2012

Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta publicació representa la materialització de diverses mesures previstes al Pla d’igualtat de la URV (2007-2010), en què es plasma el compromís de la Universitat amb els valors de la igualtat i la no-discriminació. Quaderns de la Igualtat vol ser un espai que serveixi per difondre l’activitat investigadora en matèria de polítiques d’igualtat per raó de gènere i aspira a facilitar a la comunitat acadèmica i cientíἀca una nova eina al servei de la transferència de coneixement sobre dones i feminisme.

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

 

Divendres, 22 Febrer 2013 11:09

Introducció als mercats i actius financers

Gestió de carteres de renda variable

L’objectiu principal d’aquest llibre és posar a disposició dels estudiants d’Economia, Finances, Administració i Direcció d’Empreses i titulacions afins un material de consulta en català que inclogui els elements clau de la gestió de carteres de renda variable. Així, en aquestes pàgines es pot trobar una introducció senzilla i breu, que fuig d’una excessiva matematització, de conceptes tan essencials en finances com inversió, rendibilitat, risc, diversificació o construcció de carteres.

Descarrega el llibre Compra el llibre en impressió per comanda Llegeix el llibre en línia

 

 

Publicat a Eina-e

Aquest llibre és la conseqüència lògica del ja publicat en aquesta mateixa col·lecció titulat Lliçons de comptabilitat financera superior. En comptabilitat sovint un llibre de teoria requereix un llibre d’exercicis pràctics que permeti arrelar millor els conceptes. I això és més necessari quan la matèria comptable tractada està regulada en codis, lleis i tractats, com l’anomenada comptabilitat de societats. En aquest cas els exercicis i problemes intenten plasmar amb nombres tot allò que el legislador ha exposat en lletres i percentatges.

Descarrega el llibre

Enllaç al llibre Lliçons de comptabilitat financera superior

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

 

Publicat a Eina-e

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista aspira a ser un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio. Una de las principales preocupaciones es que RIO se oriente a la difusión de conocimiento científico con los mayores estándares de calidad. Por ello RIO cuenta con un exigente proceso de revisión por expertos para la publicación de sus artículos.

Accedeix als articles a la web de la revista

En les darreres dècades la innovació s’ha situat en l’epicentre del debat dels economistes i dels discursos dels polítics. La transformació del coneixement en la producció i el disseny de nous productes i serveis esdevé, avui per avui, el principal instrument que tenen les nostres empreses per competir en un món cada vegada més obert. Per aquesta raó, aquest assaig pretén fer un inventari, no exhaustiu, de les empreses que innoven (o bé estan en condicions de fer-ho) a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El títol que encapçala el treball descriu, al nostre parer, l’objectiu que es persegueix: descriure qui és qui en el terreny de l’R+D i la innovació a les nostres comarques.

Divendres, 18 Gener 2013 13:10

Pobreza y discapacidad en España

Este número de Quaderns aborda de manera sintética los efectos que la discapacidad conlleva sobre el riesgo de pobreza de las personas discapacitadas y del resto de miembros de sus hogares. En concreto, consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera se centra en la relación establecida entre pobreza y discapacidad; la segunda parte estudia el gasto que los hogares con personas discapacitadas realizan para atender la discapacidad.

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

 

 

Dimarts, 18 Desembre 2012 07:30

Los Sin Tierra

Mística y resistencia en el MST de Brasil

Este es un libro sobre uno de los más importantes movimientos sociales contemporáneos, el MST de Brasil, formalmente conocido como Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Tiene el objetivo principal de estudiar su sistema simbólico-cultural y ritual representado por el concepto de mística, cuyo imaginario arraiga y cobra vida en la historia y la memoria tanto política como religiosa de este movimiento. En términos ideológicos y socializadores, la mística es interpretada como el marco y el motor cognitivo y motivador de la construcción simbólica e identitaria del MST.

Compra el libro en papel

Compra el libro electrónico

Enlace a Google Books

 

 

Publicat a Recerca
Dimarts, 18 Desembre 2012 07:23

Marc jurídic de l'estalvi d'aigua

Especial referència a l'àmbit local

L’aigua de qualitat és un recurs escàs que requereix una gestió adequada per garantir-ne la sostenibilitat. La gestió racional dels recursos es comença a regular molt recentment de la mà del dret ambiental. En aquest sentit, la gestió del recurs s’hauria de basar en el principi de precaució per garantir un bon ús, o ús sostenible, que preservi el recurs. També s’hauria d’actuar partint del principi de la utilització de la millor tecnologia disponible, per ser tan eficients com sigui possible a l’hora de consumir l’aigua. La intenció d’aquest llibre és aprofundir en el marc jurídic actual per estudiar el potencial que ofereix per a l’estalvi d’aigua, inclosos els recents canvis normatius motivats per la crisi econòmica actual. Aquesta anàlisi va més enllà de la regulació dels mecanismes d’estalvi lligats a l’edificació, i aborda la necessitat actual de fer accessibles els recursos hídrics de menor qualitat que l’aigua potable. Així, doncs, s’analitza amb profunditat quin és marc jurídic per aprofitar les aigües de pluja, aigües subterrànies, aigües regenerades i aigües grises. Finalment, aquest estudi no s’ha plantejat exclusivament des d’una perspectiva jurídica, sinó que, tenint en compte la complexitat i la transversalitat de temes que afecten l’estalvi de l’aigua, així com la formació de l’autor, s’han tingut en compte altres disciplines científiques amb l’objectiu d’analitzar la problemàtica des d’una perspectiva holística.

Compra el llibre en paper

Compra el llibre electrònic

Enllaç a Google Books

 

 

Dimarts, 04 Desembre 2012 10:38

II Plan de Igualdad de la URV

Quaderns de la Igualtat es una iniciativa del Observatorio de la Igualdad de la Universidad Rovira i Virgili. Esta publicación representa la materialitzación de varias medidas previstas en el I Plan de Iguadad (2007- 2010) y también en el II Plan de Igualdad (2011-2015) de la URV. Estas acciones plasman el compromiso de la Universidad con los valores de la igualdad y la no discriminación. Quaderns de la Igualtat es un espacio que sirve para difundir la actividad investigadora en materia de políticas de igualdad por razón de género y aspira a facilitar a la comunidad académica y científica una nueva herramienta al servicio de la transferencia de conocimiento sobre mujeres y feminismo.

Descargar el libro

Pàgina 12 de 22

Cerca a la web

Notícies