Mostrant articles per etiqueta: Ciències socials
Dimarts, 17 Desembre 2013 12:28

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, 13

La proposta del Consell de Redacció als lectors i lectores d’Arxiu d’Etnografia de Catalunya combina l’estructura d’apartats que ja és clàssica en la nostra revista: un apartat anomenat Articles, amb la participació d’estudiants i investigadors de diferents ensenyaments del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social que han finalitzat la tesi de doctorat o el treball de fi de màster; un altre d’anomenat Col·laboracions, que en aquesta ocasió és un dossier temàtic d’articles sobre rehabilitacions urbanes i patrimoni cultural al Brasil, i finalment els apartats Ressenyes i Notes de recerca.

Accedeix als articles a la web de la revista

Llegeix la revista en línia

El libro que se presenta al lector es una guía de buenas prácticas para la atención de los problemas psicoemocionales de los adolescentes y jóvenes. La razón práctica de su elaboración es la infrautilización de los servicios profesionales por parte de este grupo de edad ante situaciones de depresión y ansiedad, principalmente; aunque también ante los malestares propios del ciclo vital. La razón más teórica, sin embargo, trasciende el objetivo específico para delinear un modo de investigación-participación propio de la salud mental colectiva.

Descarga el libro

Lee el libro en línea

Compra el libro en papel

Enlace a Google Books

 

 

 

 

Orientamenti per una buona prassi nell’attenzione psicosociale di giovani e adolescenti

Il testo che il lettore ha tra le mani è una guida di buone prassi per affrontare i problemi psico-emozionali degli adolescenti e dei giovani. La ragione pratica della sua elaborazione è l’utilizzo su più livelli dei servizi professionali da parte delle persone di quest’età principalmente di fronte a situazioni di depressione e ansietà, oltre ai singoli malesseri del ciclo vitale. La ragione maggiormente teorica, tuttavia, trascende l’obiettivo specifico per delineare una modalità di ricerca-partecipazione propria della salute mentale collettiva.

Scaricare il libro

Leggere il libro online

 

 

Orientacions per a les bones pràctiques en l’atenció psicosocial de joves i adolescents

El text que el lector té en les seues mans és una guia de bones pràctiques per a l’atenció dels problemes psicoemocionals dels adolescents i joves. La raó pràctica de la seua elaboració és la infrautilització dels serveis professionals per part d’aquest grup d’edat davant situacions de depressió i ansietat, principalment; encara que també davant dels malestars propis del cicle vital. La raó més teòrica, no obstant açò, transcendeix l’objectiu específic per delinear una manera de recerca-participació pròpia de la salut mental col·lectiva.

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre online

 

 

Aquest treball analitza com s’han desenvolupat les millores dels processos productius, el conreu de les vinyes i la modernització de les tècniques de comercialització i gestió empresarial en la indústria vitivinícola del Priorat. Es recullen les dades més significatives de l’evolució del sector, de manera que els resultats obtinguts ens permeten presentar-lo com un exemple d’èxit de la transformació d’un sector industrial tradicional, classificat com de baix nivell tecnològic, on l’aplicació d’innovació i coneixement ha permès obtenir com a resultat una espectacular internacionalització de les seves vendes, el reconeixement de la gran qualitat del producte per part dels principals prescriptors i la revitalització econòmica del sector i del conjunt de la comarca.

Dilluns, 02 Desembre 2013 12:13

Comunicació educativa, 25

La revista Comunicació Educativa va néixer de la preocupació dels professors de didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, adscrits a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, i repartits per diversos departaments, per reflexionar en veu alta sobre l'educació a les comarques meridionals de Catalunya. Comunicació Educativa buscava -i busca-, la relació entre el professorat de les disciplines didàctiques i el professorat de les escoles i instituts, en una mena de vasos comunicants per enriquir el sentit que s'ha de donar a l'educació que respecti l'individu i l'enforteixi de cara a la societat, com a persona responsable i autònoma. La revista va sorgir per parlar i per deixar parlar, i s'ha caracteritzat per opinar de temes candents i controvertits, sempre escrits sobre bases argumentades. I alhora, amb la clara voluntat de marcar un espai de relació dels mestres amb el component nacional en el que ens movem.

Accedeix als articles a la web de la revista

 

 

Dimarts, 05 Novembre 2013 10:19

Tipos de capitalismo e innovación

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista aspira a ser un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio. Una de las principales preocupaciones es que RIO se oriente a la difusión de conocimiento científico con los mayores estándares de calidad. Por ello RIO cuenta con un exigente proceso de revisión por expertos para la publicación de sus artículos.

 

Accedeix als articles a la web de la revista

 

 

Dimecres, 30 Octubre 2013 12:34

Comunicació educativa, 24

La revista Comunicació Educativa inicia una nova etapa amb la publicació d’aquest número 24. Ara més que mai l’educació ens ha de fornir ciutadans amb uns mínims del que Jordi Llovet ha anomenat “sobirania intel·lectual”. Comunicació Educativa, en la mesura de les seves possibilitats, vol contribuir a anar-nos acostant a aquest objectiu.

Accedeix als articles a la web de la revista

Compra la revista en impressió per comanda

 

 

Evidencias y narrativas en la atención sanitaria. Una perspectiva antropológica

Este libro es el resultado de una reflexión colectiva en el marco del X Coloquio REDAM (Red de Antropología Médica) que, bajo el título "De la evidencia a la narrativa en la atención sanitaria: biopoder y relatos de aflicción", se realizó en junio de 2013 en Tarragona. El objetivo de este encuentro fue analizar tanto las “narrativas de la evidencia”, entendidas como estrategias de construcción de la prueba en biomedicina, como la “evidencia de las narrativas”, entendida como constatación de que aquello que está o debería estar en juego en la atención sanitaria es principalmente la enfermedad como forma de sufrimiento. El libro recoge aportaciones de más de veinte autores nacionales e internacionales que inciden de forma polifónica en la construcción de una perspectiva antropológica de los sistemas médicos y de las aflicciones humanas.

Descarga el libro

Compra el libro en papel

Lee el libro en línea

Enlace a Google Books

 

 

 

Dijous, 12 Setembre 2013 11:51

Una guia per al jove economista

Aquest llibre és de gran valor per als joves economistes que elaboren tesis, preparen un article per a una revista professional, posen a punt una presentació per a un congrés o un seminari professional, o fan d’avaluadors per primera vegada. Amb un llenguatge clar i concís −el model de redacció que defensa−, William Thomson demostra que la redacció i les presentacions orals poden ser atractives i eficients. L’autor explica els fonaments de l’exposició clara, entre altres aspectes temes tan essencials com el títol d’un article, la redacció d’un resum, la presentació dels resultats d’un projecte de recerca i la manera de mantenir l’atenció del públic.

Compra el llibre

Enllaç a Google Books

Publicat a Eina

En una època de crisi econòmica, amb una taxa d’atur entre els titulats que va en augment i una emigració del talent dels nostres joves que s’ha definit com a “mobilitat exterior”, és més important que mai aprendre a gestionar la nostra carrera acadèmica i professional. Aquesta és l’aposta que fa l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV amb l’assignatura Orientació Professional i Acadèmica. En aquest llibre l’alumnat de primer curs trobarà les eines clau per començar el seu futur com a professional de l’enginyeria.

Descarrega el llibre Llegeix el llibre en línia Compra el llibre en impressió per comanda

 

 

Publicat a Eina-e

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista aspira a ser un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio. Una de las principales preocupaciones es que RIO se oriente a la difusión de conocimiento científico con los mayores estándares de calidad. Por ello RIO cuenta con un exigente proceso de revisión por expertos para la publicación de sus artículos.

Accedeix als articles a la web de la revista

 

 

Pàgina 11 de 22

Cerca a la web

Notícies