Mostrant articles per etiqueta: Ciències aplicades

En el projecte simpatic s’ha estudiat com els dispositius mòbils d’ús quotidià poden ajudar-nos a millorar la qualitat de vida de les persones amb deteriorament cognitiu lleu i la de les persones del seu entorn: cuidadors, familiars, amics, professionals de l’àmbit mèdic i de les ciències socials. En la primera part d’aquest llibre es fa referència als aspectes de funcionalitat del sistema desenvolupat en el projecte i la seva implementació. En la segona es tracten els valors recollits durant els mesos en què es va dur a terme la prova pilot del sistema.

Llegeix el llibre en línia Descarrega el llibre

 

 

 

This Proceedings Book collects the conference articles and abstracts presented at RICTA 2014, the 2nd Iberian Meeting on Aerosol Science and Technology (also named Reunión Ibérica de Ciencia y Tecnología de los Aerosoles), held during July 7-9, 2014, in Tarragona, Spain.

RICTA 2014 is the second Portuguese-Spanish meeting on Aerosol Science and Technology. Like the previous RICTA congress held in 2013 in Évora, Portugal, RICTA 2014 is the continuation of the successful RECTA, Reunión Española de Ciencia y Tecnología de Aerosoles, conferences, which have been held in Spain since 2007.

RICTA 2014 has been organized by the Droplets, intErfaces, and floWs (DEW) Research Laboratory of the Universitat Rovira i Virgili, with the collaboration of theAsociación Española de Ciencia y Tecnología de los Aerosoles (AECyTA). The congress was held at the Campus Catalunya of the Universitat Rovira i Virgili.

As in previous editions of RICTA and RECTA, the participation of young researchers has been encouraged, with the organization of the 5th Summer School on Aerosol Science and Technology, as well as awards for the best poster and PhD thesis.

This book comprises three parts: the Conference Program, the Conference Articles, and the Conference Abstracts.

Download the book

 

Publicat a Congressos

L'obesitat incrementa les possibilitats de patir altres malalties com la diabetis mellitus tipus 2 (DM2), la dislipèmia i la hipertensió, entre d'altres. Per poder avançar en noves dianes terapèutiques que millorin aquestes malalties, és necessari conèixer millor la biologia del teixit adipós i els seus components. El teixit adipós blanc, a més a més d'emmagatzemar la major part de les reserves energètiques, és capaç de tenir activitat metabòlica i endocrina. Cal tenir en compte que un metabolisme lipídic adequat en l'adipòcit també és clau per aconseguir un equilibri en l'homeòstasi del metabolisme glucídic en l'ésser humà. En aquest treball hem analitzat el paper de dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós: d’una banda, el canal de glicerol aquaporina 7 (AQP7), i per altra, l'adipoquina glicoproteïna Zinc-α 2 (ZAG), en el context de l'obesitat, la síndrome metabòlica i la DM2.

Descarrega el llibre Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Cum Laude
Dijous, 14 abril 2011 11:53

Enologia avui, 2009

Resums de les ponències presentades a les VIII Jornades d'Actualització en Viticultura i Enologia

Aquest llibre recull els resums de les ponències de les VIII Jornades d’Actualització en Viticultura i Enologia (Vilafranca del Penedès, maig de 2009), organitzades per la Facultat d’Enologia de Tarragona, on es van tractar aspectes novedosos de recerca i innovació, amb un aprofundiment en les repercusions del canvi climàtic sobre la vitivinicultura.

Descarrega el llibre

Comprar el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Biblioteca Digital
Dijous, 14 abril 2011 11:47

Recerca en Biomedicina

Resums 2008-2015

Aquesta publicació recull els resums dels treballs de recerca portats a terme pels alumnes de “Recerca en Biomedicina-Alumne Intern” corresponents al cursos 2008–2015. Hi han participat alumnes dels ensenyaments de Medicina, Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia que han treballat amb els Grups de Recerca de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i els Hospitals Universitaris de Reus i Tarragona.

Llegeix el llibre en línia

Descarrega el llibre

Publicat a Biblioteca Digital

L’objectiu d’aquesta recerca és valorar l’efecte de l’estimulació multisensorial de persones amb greu discapacitat intel·lectual en un espai Snoezelen. Cal destacar com a novetat d’aquest treball el fet d’haver dissenyat un instrument per poder mesurar objectivament l’efecte que sobre l’estat de la persona provoca haver participat en una sessió d’estimulació en un espai Snoezelen i, alhora, un programari que analitza les valoracions i en treu resultats.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Cum Laude

L’objectiu de la investigació que es detalla en aquest llibre és dissenyar, desenvolupar i avaluar un programa de tutorització virtual, com a sistema d’acompanyament al professional d’infermeria novell en el procés d’inserció i adaptació al món professional. En una primera part es recull i analitza informació sobre el procés d’inserció laboral dels professionals d’infermeria que començaven a treballar durant l’estiu 2006 i 2007 als centres de l’Institut Català de la Salut de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, tant en l’àmbit hospitalari com en el d’atenció primària. Partint d’aquestes dades, en una segona part es dissenya un entorn virtual que permet implantar un programa de tutorització virtual.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Cum Laude
Dijous, 14 abril 2011 08:14

Pràctiques clíniques

Manual per a l'alumne i el tutor d'infermeria i altres carreres de Ciències de la Salut

Aquest manual és fruit de les converses mantingudes amb els tutors de les pràctiques clíniques, sobre les situacions que troben en el procés d’ensenyar a aprendre i en el de verificar si els alumnes aprenen allò per a què se’ls està capacitant. Sent conscients que el tutor de l’alumne és una persona clau perquè és el referent més pròxim i model d’aprenentatge de l’alumne, aquest manual té com a objectiu acompanyar-los en aquest procés i facilitar-los un recurs per desenvolupar la competència tutorial.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e

L’objectiu d’aquest llibre és tractar d’entendre de forma senzilla les raons que han fet possible l’èxit dels vins del Priorat. Les condicions físiques d’aquesta comarca són úniques: la deforestació i l’erosió dels vessants han fet més difícil la vida dels ceps, i com a resultat produeixen un escàs però concentrat most. Malgrat aquestes condicions adverses, el treball de la gent del Priorat i la mateixa història de la comarca han aconseguit que aquests mostos concentrats i ben madurats, conreats en costers amb poc sòl fèrtil, minso i en condicions difícils, es converteixin en uns vins de forta personalitat i qualitat.

Compra el llibre

Publicat a Llavors d'Idees
Dimarts, 05 abril 2011 07:09

Nutrició humana i dietètica

Una de les tasques bàsiques del professional de la dietètica és la traducció de les aportacions dietètiques recomanades a racions d'aliments. Per això, és molt important que el professional de la dietètica presenti un elevat grau de coneixement dels aliments. Així, doncs, gran part de les pràctiques d'aquesta assignatura es destinen al coneixement de les racions habituals de consum dels aliments i al coneixement dels pesos i gramatges dels aliments que habitualment conformen la nostra dieta. Gràcies a aquesta informació, l'alumnat podrà aprendre a calcular les ingestes d'aliments necessàries per cobrir les recomanacions dietètiques i nutricionals definides pels experts.

Compra el llibre

Publicat a Eina

Cerca a la web

Notícies