Teoria de l'organització industrial

L’organització industrial estudia la interacció entre el mercat i l’empresa. En un mercat es troben els oferents i els demandants de béns i serveis. Generalment els oferents s’identifi quen amb les empreses o firmes, les quals, per a la producció de la seva oferta, han d’assumir costos en la compra dels factors productius necessaris. Els demandants o consumidors prenen les decisions de compra en funció de les seves preferències, els preus dels béns oferts i la seva renda. A partir de les decisions dels demandants individuals pot deduir-se la demanda agregada en un mercat. En general, una indústria o un mercat es descriu a través dels oferents, els seus costos de producció i la demanda del mercat. La teoria de l’organització industrial intenta desenvolupar models formals per descriure un mercat. L’organització industrial pressuposa que el comportament de les empreses pot fonamentar- se racionalment i parteix, generalment, de l’objectiu de la maximització del benefi ci de l’empresa individual. En l’anàlisi de la interacció entre les parts que participen en el procés de mercat s’utilitzen diferents conceptes d’equilibri per determinar el resultat del mercat.

Compra el llibre

Adjunts per a descarregar:

Informació addicional

  • Autor: Martí Oliva, Misericòrdia Carles, Christian Durán, Ma. José Pérez
  • Any de publicació: 2008
  • Editorial: Universitat Rovira i Virgili
  • Col·lecció: Eina, 41, 1a ed.
  • Pàgines: 176
  • Mida: 17x24 cm
  • Enquadernació: rústica
  • ISBN: 978-84-8424-130-0
  • Preu: 13,5 €
  • Llengua: Català